torsdag 10 november 2011

Hur sköter man en biodling och får den lönsam?

Min ny drottning i mitten en vacker sommardag,
då såg jag henne, för mig och dig, vacker, Buckfast

Förutsättningar och möjligheter med odling av Honungsbin 

Det är såklart massor av förutsättningar och möjligheter som gör att din biodling är lönsam, men det är lite av ett företagande med pengar in och pengar ut. Man bör satas och spara av sina egna pengar, investera sedan succesivt och detta råd ger jag verkligen.
Det är bäst att göra så undvik under ett par år lite extra vaganser, du har igen det, du får tre-dubbelt tillbaka snabbt.
Jag tycker att det finns knappast en bättre syssla än att sköta en biodling och kanske en dag eller med en gång bli yrkesbiodlare.

Bli stucken

Så snart du har kommit över den konstiga tanken att det är jobbigt att bli stucken och att det gör ont, då kan du börja direkt. För min del har jag aldrig brytt mig om att bli stungen, det blir man oavsett vad andra säger och acceptera detta.

Du lär av dina bin

Här är nu det som gör att du blir en framgångsrik biodlare och att dt blir lönsamt för dig. Det är kul och du lär av bina.
Det är en kort säsong egentligen endast 1-2 månader på året som din biodling producera den honung du vill ha och sälja.
Men...
En biodlare är aktiv hela året med sysslor. Under våren följer du hur samhället lär dig hur dom växer och blir fler. Du lär dig när bina blir många, kanske för många och du måste dela på dom, splittar och göra flera samhällen där det behövs.

Allt ok nu

Dags att skörda
Dom visar när det finns massor av honung somdu vid rätt tillfälle kan och får skörd. Dom visar tydligt när det inte finns drag mera och att du måste kanske fodra dina samhällen med mat. DU ser när de är på sin höjdpunkt. Du vet när det är drönarslakt på tidiga höst och du ser när bina håller sig inne som nu och tar det lugnt för nu idag är dygnstemperaturern mest under +7. Då klotar dom in sig och myser i kupan och går väldigt lugnt och sakta och smaskar på sin mat och jag har just inspekterat i veckan hälften av samhällena och tittat in i en del via genomskinlig plast på toppen av kupan och under taket precis, Dadant , och på lågnormal och trä ser jag genom ett nät under inpackningen att mina go-goa bipolare kryper runt och myser och kikar lite förstrött upp på mig och kanske undrar "vad vill han nudå, vi vill vara ifred" men det är inte lätt att låta bli att se hur dom har det. Det är viktigt att inspektera nu såhär inför vintern. Allt ok nu.

Honungsbi på Klöverblomma

Lönsamt att vara Hobbybioldare

Det finns ingen hobby som är mera lönsam än biodling om du väljer att bli hobbybiodlare.
Det var just detta som chockade mig allra mest faktiskt - att jag det första året, trots alla möjliga inköp fick min biodling att gå ihop. Trots att jag var ny på detta. Helt magiskt.
Ja, jag har ju förstås varit egen företagare sedan jag var 17 år och pluggade då en massa parallellt.
Därför kan jag förstås säga att jag har inte den tveksamheten att börja i ett projekt när det är så lätt att få det att gå ihop redan det första året.

50+ bikupor (jan/febr 2015, 180+)


Bikupor i vinterskrud

Nu har jag en hel del ++  bikupor. Målet var 24 bikupor? Ja, jag fick egentligen många samhällen men en del var svaga och en försvann för mig hmmm...
Ja, det kanske inte var så bra, men jag skyller på att ja... nånting. Men glad är jag inte för de bisamhälle som försvann, för jag vet faktiskt inte säkert. Jag anar ett röveri men veckan innan hade jag full koll och då såg dom bra ut, men sen. Dom är de de är inte mera och nu till nästa år ska jag fortsätta med anteckningar. Jag litar dock mycket på mitt goda minne, eftersom det har jag tränat upp, under alla år som företagare och hjälpt mig massor.

Anteckningar

Men anteckningar skall jag fortsätta med och dår skall jag skriva om varje kupa helst. Mallar för detta finns men jag har utarbetat en egen som funkar för mig bra.

Planering - Logistik viktig

Lyssnar jag på de verkligen erfarna biodlarna som också är yrkesbiodlare konstaterar jag snabbt att det är planering som är det viktigaste - utan tvekan.
Förutsatt förstås att man sköter sina bina i vanlig ordning,

Planera dina dagar hos dina bina oavsett om du är hobbybiodlare eller är yrkesbiodlare.
Det skall mycket till för att vi biodlare skall missköta våra bin. Aldrig, bara i absoluta undantagsfall.

Man bör inte spilla en massa onödig tid på onödiga moment. Det ska inte ta för lång tid det du måste göra hos dina bin.
Med många bigårdar som skall skötas - kan man inte spilla en massa tid på transporter.

Sätt upp ett tydligt och genomförbart mål för varje biår tex:

 • Hur många samhällen som du önska ha detta år
 • Hur många samhällen som du önska ha kommande biår (hur många orkar du med?) En gräns finns vid 50-60 samhällen, då känns det att du har lite att tänka på och sköta.
 • Drottningbyte, vilka samhällen och när (vartannat åt)
 • Drottningbyte, egna drottningar eller skaffar jag från andra biodlare
 • Antal avläggare som kan göras och när (minst 10% nya varje år, kanske rent av 15% numera, vid planerad utökning årligen 50%)
 • Var skall bigården / bikuporna vara placerade, tänk på draget, gärna enslig placering - god bihälsa, friska bin
 • Hur många bikupor skall finnas i bigården
 • Kuptillverkning eller inköp av färdigt material, plast eller trä
 • Inköp av glasburkar
 • Inköp bifor alt:
 • inköp socker
 • inköp bekämpningsmedel biologiskt
 • räkna med 20% förluster under vinter och säsong, totalt
etc jag har inte för avsikt att var komplett här bara en fingervisning.
Mat och foder för bilarver/yngel

Priser och Inköp till bigården och Produktionen

Priser och annat vid inköp av bin, skapa bigårdar, producera honung, ta tillvara propolis, göra avläggare, odla drottningar, skaffa skattlådor med ramar,  sköta invintring. Det blir mer att bara finna vettiga priser och samverka inom föreningen eller andra biodlare. Detta kanske jag tar upp senare.

Drottning på väg att krypa ut

Målsättning med biodlingen

Vet man något sånär vad man vill uppnå i en framtid så påverkas dina beslut av vad som skall hända sen såklart. Det är inte så enkelt att tex upphöra men sin biodling. Du kan förvisso göra det och sälja av men du ska tänka på att det är "djur" vi har. Nu är honungsbin klassade som djur sen någopt är tillbaka och har därmed en bättre - skall vi säga status.

Bikupor med olika ramformat

Mest förekommande format:


 
Yrkesbiodlare använder oftast :

Yngelrum:  st
Skattlåda: st
1) Dadant, 1 st 3/4 Langstroth 4

alt2) 1/1 Langstroth 2 st 3/4 Langstroth 4

alt3) 3/4 Langstroth 3 st 3/4 Langstroth 4


 
Fritidsbiodlare använder oftast :
Yngelrum: 

Skattlåda:
4) Lågnormal(LN) 2 st Lågnormal(LN) 3

alt5) 1/2 LS(HLS) 3 st 1/2 LS(HLS) 5

alt6) LS(Lågnormal-Svea) 2 st 1/2 LS(HLS) 5

Om du har för avsikt att investera har mina kalkyler visat kostnad mellan 2200 kr och ca 2500 kr moms inkluderat..

Erfarenhet av Dadant...

Jag använder den första varianten med Dadant eftersom jag får då inte en skyskrapa. Nackdelen är att ett fullt yngelrum med Dadant blir tungt att lyfta, 30-40 kg, när jag behöver flytta. Tillika blir såklart 3/4 Langstroth även tungt men jag får så mycket mindre lådor att hantera och att jag behöver inte hämta in skattlådor så omedelbart om min tid vid skördetider inte räcker till.

Erfarenhet av Lågnormal (LN)...

Har även kvar lite Lågnormal (LN), men kommer succesivt byta till Dadant. Lågnormal (LN), blir mycket högt och risk för ras vid blåst, men på plus-sidan lättare att hantera.
Svårigheten kan vara att invintringen bör vara med bin på endast 1 låda. Drar ner och tar bort 1 yngelrum. Fördelen blir att, vad jag kallar "fulramar", blir en effektiv rutin just då. Komplettera även då med nya "finramar".
Vad jag mer ofta nu, i utbildningar rekommenderar, är att ta ett nytt yngelrum med mellanväggar. Dra ner samhället till ett yngelrum. Sätt på spärrgaller och dessförinnan ta drottningen, drottningklämma alt ta ramen med drottningen. Sätt på ditt nya yngelrum ovanpå ett påsatt spärrgaller. Häng in din drottning från den ram där drottningen satt eller släpp ut drottningen i det nya yngelrummet. Nya bin etc kläcks i gamla yngelrum och drottningen fortsätter sitt arbete i nytt friskt "bo". Vid vårgenomgången ta bort deet understa yngelrummet och du har nu tagit boret alla "fulramar".
På våren senare, tex under tidigt maj ska ytterligare 1 låda komma till som yngelrum. Ofta kan det vara ok att lägga på spärrgaller och 1-2 skattlådor.

Erfarenhet av LS(Lågnormal-Svea)...

Har även haft/har LS(Lågnormal-Svea), och 1/2 LS (HLS) som skattlåda, mycket behändigt inte tungt och besvärligt lätt på alla sätt. Men nu för mig, med så många bisamhällen som jag har kan jag inte hinna med om jag hade skolat utöka med så många bisamhällen, funkar det inte. Utmärkt dock om man har kanske som mest 15 bisamhällen och om man inte gillar att lyfta tungt. Jag hinner däremot inte med om dragen är så enorma som det är vid rapsdraget, här i Skåne.

Fortsätt att: "Bygga upp din biodling, det lönar sig verkligen"

VIKTIGASTE I BIODLIING - UTBILDNING:

Anmäl dig till kurs i Biodling Skåne, S Sverige:

Intresseanmälan / Ansökan, Utbildning Biodling Deltid

Arrangör: Anders Bigårdar och BiodlingsRanchen
Anders Jacobsson
Kommentarer el frågor till:
andersbigaardar [at] hotmail [punkt] se
Beställ Din Premiär Honung nu till :
www.andersbigardar.se

Beställ dina Buckfastdrottningar av oss idag för leverans under juni/juli.

Skrev detta inlägg ovan för några år sedan. Idag skriver jag januari 2014, har avslutat min utbildning på :

 i Höör och kan mycket mera och har många Många samhällen och en egen avel av Buckfastbin, 5 avelsdrottningar som ger kanske 150 bra F1-drottningar - Beställ gärna på :
andersbigaardar [at] hotmail [punkt] se 
Anmäl dig till kurs i Biodling Skåne, S Sverige: #biskolan  Intresseanmälan / Ansökan, Utbildning Biodling
Arrangör: Anders Bigårdar och BiodlingsRanchen
http://andersbigardar.se/contacts/
Klicka på Biet och Surra med Anders

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar