torsdag 31 januari 2013

Samhälle kraschat efter att träd fallit i stormen


Honungsbi-Samhälle totalt demolerad av ett nedfallet
murket träd under senaste stormen, Sjöbo/Blentarp

Glädjande nog överlevde många bin och drottningen

Trots att denna bigård står väl skyddad och i ett utmärkt mikroklimat som passar våra honungsbin, faller träd på en bikupa. I detta fall olyckligtvis över ett av våra, övervintrande bisamhälle.
Detta skedde tidigt torsdagens morgon och upptäcktes av grannar.
Glädjande nog kunde vi efter att ha sågat trädet i bitar plocka fram ur denna demolerade kupa, så pass många ännu levande bin och bruksdrottningen, att vi ansåg det vara lönt att ge samhället en ny chans. Vi flyttade över ett antal tusen bin i en ny kupa. Våra bin med drottning är varmt omhändertagna nu och placerade i "varmare" trakter ett tag.

Bin kan övervintra i naturen under bra förhållanden

"Det är viktigt för våra honungsbin att vi finner platser där bin kan övervintra under bästa förhållanden", "det kan ta en hel del tid att först finna platserna med bra skyddade livsmiljöer, bra med mat, pollen och nektar, under hela säsongen, som huvudsakligen varar maj-aug," säger Anders Jacobsson, yrkesbiodlare.
Denna plats är en av flera bra platser vi funnit och har sedan en tid tillbaka en av våra bigårdar här. Bin är inte beroende av en speciell biotyp utan klarar sig i de flesta miljöer som alltid gagnar oss mänskor och naturen.

Ekologisk behandling för skydd mot varroakvalster

Buckfastbin är det speciella bi som vi mest har i Sverige och som klarar vårt klimat om vi sköter dom noga inför vintern. Varje biodlare vet att vinterbin, friska och starka, bildas från juli/augusti och lever till våren, då nya sommarbin bildas för det stora huvuddraget. Dessa sommarbin lever 4-6 veckor. 
Våra bin får en ekologisk behandling mot varroakvalster och bra med mat för den långa vintern. Under vintern kryper dom ihop i ett klot för att klara en kommande, ibland, kall vinter.
Varje produktions-samhälle, honungsbin, har ett stort ekonomiskt värde för många inte bara för biodlaren. Därför är vi rädda om våra bin så att vi även imorgon har honung på mackan, och i teet.

Varma hälsningar
Anders Jacobsson / Jordberga