fredag 22 mars 2013

Vilda Bin Kan Ge Större Skördar Än Honungsbin?

Mångfald och Förekomst av Vilda Insekter, Pollinatörer, Har Minskat i Många Jordbrukslandskap

Genom att lämna kvar några naturliga livsmiljöer ostörda, skulle detta kunna förbättra skördarna?
Honungsbin må vara vackra och nyttiga, men det är deras vilda kusiner som ger växterna ”bättre sex” - och därmed en högre avkastning i grödor.

University of Calgary professor Lawrence Harder, seen here conducting field work in Japan for another research study, was one of 50 researchers involved in a study about wild insects and pollination.
University of Calgary professor Lawrence Harder, seen here
conducting field work in Japan for another research study,
was one of 50 researchers involved in a study about
wild insects and pollination.
(Dale Hensley/University of Calgary)
En studie i Kanada, University of Calgary, professor Lawrence Harder, gäller i hög grad även för oss i Sverige.
 
"I grund och botten, desto mer av dessa vilda insekter som det finns, desto mer frukt, bär , spannmål,  producerades det i ett speciellt fält", säger Lawrence Harder, en biolog  i University of Calgary i en intervjunyligen", medan för honungsbin, stämde det bara i 14% av grödorna. "

Internationell Studie Effekten av Honungsbin och Vilda Pollinatörer på Avkastning


Professor Lawrence Harder, talade om resultatet av en internationell studie.
De såg på effekten av honungsbin och vilda pollinatörer på avkastning i 41 olika grödor i 600 områden i 20 länder, inklusive ett blåbärs-fält på Prince Edward Island.
Grödor som ingår odlas mycket i Kanada, som tex raps, jordgubbar, blåbär, pumpa, tomater, lök, tranbär, solrosor och rödklöver, liksom många kända importer som kaffe, mango och mandel.

Nedgången av Vilda Insekts-Pollinatörer Guldsandbin
Resultaten tyder på, att nedgången av vilda insekts-pollinatörer, kan ha en negativ inverkan, på växters avkastning, och att honungsbin kan inte fullt ut, ersätta de vilda pollinatörerna.
Många blommande växter kräver insekter för att överföra pollen - som innehåller spermier - den kvinnliga delen av en blomma för att producera frön, som ofta inneslutna i en frukt.

Men många vilda insekter fungerar som pollinatörer också. De flesta av dem är bland de 20.000 arter av bin, humlor mfl, som finns och många är för oss mindre bekanta.
"De flesta bin är typ av en centimeter lång, och de flesta människor skulle tro att de var en fluga eller något liknande," säger Harder.
Han tillade att flugor och, i mycket mindre utsträckning, fjärilar också fungerar som pollinatörer.

Honungsbin Kan Främja InavelVildSandbin
Det är inte klart varför honungsbin inte är lika effektiva pollinerare som en del andra insekter, eftersom studien visade att de faktiskt överför mer pollen än vilda pollinatörer.
Men Harder säger att det kan vara att honungsbin har en större tendens att främja växt-inavel, vilket kan leda till färre livskraftiga avkomma i form av frön.
Eftersom växter är hermafroditer, som gör det möjligt för "den extremt exakta formen av inavel genom parning med dig själv," även känd som självpollinering, sade Harder.

Honungsbin Kan Röra Sig Mer Mellan Blommor På Samma Planta


"Honungsbin kan tendera att röra sig mer mellan blommor på samma planta, vilket resulterar i självpollinering, medan de vilda insekterna besöker ett färre antal blommor på en enskild odling innan de flyttar vidare till nästa plats i odlingen."

Vilda Pollinatörer Minskar


Tyvärr, säger Harder, det finns bevis för att många vilda pollinatörer är på nedgång.

Vilda Bin och Andra Pollinerande Insekter Kan Ha Stor Betydelse För Bra skördar
"Vårt budskap är inte att honungsbin är dåliga - det är att vi även kunde mer, om vi kunde få fler vilda insekter", säger Lawrence Harder, professor i biologi vid universitetet i Calgary.

Harder är en av 50 författare en artikel publicerad tidskriften Science, som tittat på 41 olika grödor i 19 olika länder, däribland lågbuske-blåbär i Prince Edward Island, Kanada.


Honungsbin Ofta Maximalt Utnyttjade, som Pollinerare i Pollineringstjänster


Ett Solitärt Bi

Grödor som djur pollinerar - såsom gurkor, tomater, blåbär och kaffe - får bättre avkastning när mer än bara honungsbin pollinerar blommorna, säger Harder.

"Poängen här är inte att honungsbin inte gör ett bra jobb, utan i de flesta av dessa områden är honungsbin redan är maximalt utnyttjade när det gäller de tjänster som honungsbin tillhandahåller", sade han.

Vilda Bins pollineringsteknik Har Stor Inverkan


Honungsbin brukar gå från blomma till blomma på samma buske, medan vilda bin flyttar mellan buskar, vilket innebär fler växter pollineras med pollen från sina grannar.
I studien tittade man också på hur andra vilda insekter, såsom fjärilar och vissa typer av flugor och skalbaggar, fann att vilda bin har störst inverkan på avkastningen.

"Uppmuntra" Vilda Bin
Om du vill uppmuntra vilda bin, rekommenderar Harder att odla växande naturliga eller delvis naturlig vegetation med vilda blommor längs vägkanter så att de har något att äta när grödor inte kommer från blommor i grödorna.

"Canola*) är ett ymnighetshorn när det är i blom för bin, men när det inte är i blom är det en ödemark för honungsbin" replikerar han.


Inte Störa Bon Med Vilda Pollinerare


Vilda Pollinatörer
Andra åtgärder är att inte störa bon med redskap för jordbearbetning och att använda mindre mängd bekämpningsmedel som dödar vilda bin.


Honungsbin är helt avgörande för pollinerande hybrid raps, Canola, för produktion av utsäde, och förra året transporterade Albertas biodlare 70.000 bikupor av honungsbin till södra delen av provinsen för att pollinera denna odling, säger den provinsiella apiculturist Medhat Nasr.

"Om vi inte har denna typ av pollinatörer, skulle utbytet av hybriden raps som utsäde gå ner med 90 procent", sade han.

Men ha med vilda bin, det är bäst, sade han, eftersom det finns en "synergi" i deras arbete i pollinering av grödor. Om en mängd olika biarter besöker samma blomma, ökar oddsen för framgångsrik pollinering, sade han.


Vilda Populationen av Bin och Vilda Pollinatörer Har Gått Ner


Men den vilda populationen av bin och vild pollinatörer har gått ner, säger Nasr.


"Det minskar eftersom det inte finns tillräckligt med vilda blomma och foder källor för dem i naturen", sade han.

"Istället för att bara odlar "gräs," varför inte odla några blommor som blommar vid olika tidpunkter på året och som kommer att ge "mat-källor" tillgängliga för honungsbin samt vilda bin?", Sade han.


Bättre Nyheter På Honungsbiets Front Efter, Colony Collapse Disorder i Kanada


Nu har vi bättre nyheter på honungsbiets front, trots härjningar av "Colony Collapse Disorder." Den provinsiella honungsbipopulation sjönk till 220.000 bikupor under 2007, men återhämtade sig till 282.000 bikupor förra året, sade han.


"Vi arbetar för att lösa problemet", sade han. "Vi har ett framgångsrikt exempel på honungsbin och jag är säker på att det kommer att bli framgångsrik även för vilda pollinatörer."

I Sverige Vildbin (solitärbin och humlor)
Vildbin (solitärbin och humlor) är en nyckelgrupp insekter i landskapet därför att de pollinerar vilda och odlade växter. Detta bär upp den biologiska mångfalden samt producerar livsrum och mat för djur och människor.

Det framstår som tydligt att det i längden inte finns plats för vildbin i dagens hårt utnyttjade odlingslandskap, vilket kan skapa problem vid pollinering av blommande grödor och naturlig flora.
Antingen finns det för liten andel refugiehabitat och resursblomster i landskapet, eller så ligger dessa för långt bort genom ojämn fördelning av naturliga habitat. Tillgången av vilda bin i odlingslandskapet är viktig för att ta över pollineringen efter en vikande biodling eller för pollinering av nya odlingsväxter eller "nygamla" växter med speciella pollineringsbehov.

Om man vill att det skall finnas vilda bin i odlingslandskapet, för hållbar utveckling, bör det återställas

Läs mer och ladda ner:
Grödor och vildbin i Sverige --> PDF

*) Namnet är av orden: "Canada" och "oil", som getts till en växt genmodifierad från raps,

Wild Bees Boost Harvest More Than Honeybees

Leaving some natural habitat undisturbed could improve crop yields

By Emily Chung, CBC News Posted: Mar 1, 2013 1:30 PM ET

Läs mer på engelska :
http://www.cbc.ca/news/technology/story/2013/03/01/science-wild-pollinators-honeybees.html eller
 : http://www.agcanada.com/albertafarmer/2013/03/20/new-study-says-pollination-by-wild-bees-boosts-crop-yields/
Klicka här--> Nya regler för träd och buskar i betesmarker


Svält bland vilda bin och humlor


Byxbin, gökbin och pälsbin hör till de vilda bi- och humlearter som får allt svårare att klara sig i den svenska naturen.
I Sverige finns ett åttiotal vilda arter av bin och humlor, men många av dem har minskat oroväckande i antal. Sexton arter befaras redan ha försvunnit.


Vildbin och våra Honungsbin bör ges största möjliga chans i vår natur och det är inte för sent att också du gör din insats praktiskt. Skapa förutsättningar där du bor. Läs och Lär!

http://andersbigardar.se/contacts/
Klicka på Biet och Surra med Anders
Anders Jacobsson
Biodlare Professionellt