onsdag 29 maj 2013

Pollenväxter ger surr på slätten och Överlevnad för Våra Honungsbin och andra Nyttoinsekter

Pollenväxter ger surr på slätten och Överlevnad för Våra Honungsbin och Vilda Nyttoinsekter

Sveriges Lantburksuniversitet, Partnerskap Alnarp
Ett mycket intressant innehåll - Jag rekommenderar Detta om Pollenväxter. 
Bra Honungs- och Pollenväxter - En bra insektspollinering kan höja både skörd och kvalitet

Pollenväxter På Slätten

Inledning och presentation av seminariet, Jonny Ulvtorp, JU INFO
Behov av pollinering i det öppna jordbrukslandskapet, Hasse Eriksson, Lantbrukare
Mångfald på slätten, pollinatörer i blomrika kantzoner, Jenny Henriksson, Hushållningssällskapet
Det blommande fönstret vilka växter levererar pollen i Ransta, Matias Köping, Biodlare
Olika pollensorter och deras betydelse i binas kostcirkel, Prof Ingemar Fries, SLU

Sammanställning vilka pollen har högst pollenvärde
Källor:
Nutrition and health in honey bees, Professor Carl Crailsheim, Artificial Life Lab Graz, Österrike
http://www.uni-graz.at/~crailshe/
Paneldebatt och frågestund, deltagande föreläsarehttp://andersbigardar.se/contacts/
Klicka på Biet och Surra med Anders

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar