onsdag 20 november 2013

Gift Sprids På Svenska Gårdar - Skador På Våra Honungsbin


Bild: svt, - 50-talets giftspridning,
fortsätter än idag

Gift Sprids På Svenska Gårdar - Skador På Våra Honungsbin

Afonbladet idag: Onsd 20 nov 2013, reporter: Johanna Sandahl, artikelskribent,

Vi får veta i artikeln bla att; "motsvarande 300 000 p-piller sprids på våra gårdar".

Hur kan detta vara möjligt undrar vi såklart jo enligt artikeln så, finns detta i slammet som gödslar våra jordar.
Svenska bönder kan få upptill 200 000 kr för att täcka sina jordar med tung­metaller, miljögifter, sjukhusavfall och läkemedelsrester.

Alltid var gödsel från egna gården.


Detta låter ju helt otroligt och vad händer sedan i naturen och med oss som konsumerar alla dessa produkter från lantbruket.
Jag är själv en grabb från skånska "bonnalanned", och jag vet att detta skulle aldrig far eller min farbror ens då för en del år sedan ens reflektera över. Dom ville ha bra mat = omöjligt att sprida en sådan smörja, nä naturligt var det vilket alltid var gödsel från egna gården. Då blev allt bra.

Yrkesbiodlare får ingen ersättning för bin som förgiftas!

Ett bisamhälle som förgiftas är värt i produktion mellan 4000 kr och upp mot 9000 kr.
Jag förlorade 25 samhällen våren 2013. Räkna själv = det var ett misslyckat år 2013!

Naturligtvis undrar jag som yrkesbiodlare - hur påverkas mina/våra bin (era) av detta om de flyger i eller kommer i kontakt med alla denna skräp.
Vi har nog med att se till att ha friska bin, speciellt om vi har ett 20-tal bigårdar spridda på olika platser i Skåne.
Som tur är har jag mycket bra samarbete med de jordbrukare/bönder som inhyser mina bin och därför vet jag att problemet inte finns men hur påverkar detta oss ?

Det som finns i den smörjan som sprids är enligt Statens veterinärmedicinska anstalt:
Det här finns alltså i slammet som sprids

 •  Lugnande medel
 • Sömnmedel
 • Antidepressiva medel
 • Antipsykotiska medel
 • Ångestdämpande medel
 • Smärtlindrande medel
 • Lugnande medel
 • Narkosmedel
 • Antibiotika
 • Antibiotika
 • Campylobacter coli (magsjukebakterie)
 • Campylobacter jejuni (magsjukebakterier)
 • Listeria
 • Bromerade flamskyddsmedel
 • Flourföreningar
 • Triklosan
 • Progesteron
 • Etynylöstradiol
 • BisfenolA
 • Silver
 • Phantolide (hormonstörande)
 • Aluminium
 • Arsenik
 • Ogräsbekämpningsmedel
 • PAH-föreningar(cancerframkallande)
 • Ftalater(hormonstörande)
 • Betablockerare
 • Bekämpningsmedel
 • Kadmium
 • Dioxiner
 • Blodtryckssänkande medel
 • Bakteriedödande läkemedel
 • Kobolt
 • Krom
 • Koppar
 • Förbjudet insektsbekämpningsmedel
 • Antiinflammatoriska läkemedel
 • Formalin
 • Kvicksilver
Källor: Statens veterinärmedicinska anstalt, Naturvårdsverket, Svenska Miljöinstitutet.

Kräver totalt förbud

Naturvårdsverket har utrett frågan och skickat sin rapport på remiss. Kemikalieinspektionen vill ha ett totalförbud. Myndigheten skriver, i sitt remissvar, att det är uteslutet att fortsatt slamspridning kan vara förenligt med regeringens mål ”Giftfri miljö”.

Sprider p-piller

Enligt organisationen ”Ren åker, ren mat” sprider slammet hormoner motsvarande 5 000 ­p-piller per hektar – totalt 300 000 på en medelstor gård.

Läs artikeln gärna:

http://andersbigardar.se/contacts/
Klicka på Biet och Surra med Anders

/Anders Jacobsson

PS Vad tycker du då? DS.

torsdag 14 november 2013

Vårt Honungsbi - Mycket nära Avgrunden, Vår existens?

Biodlarens ibland enda arbetskamrat

Till vårt Honungsbi - Tack Apis Mellifera

Var 3:e munfull av det du äter har vi vårt honungsbi att tacka.

Av 453 varugrupper försvann 237 borttaget

Ett stort köpcentra i USA, "Whole Food Store", Rhode Island, i juni månad, tog tillfälligt bort all mat som var beroende av pollinatörer. Av 453 varugrupper försvann 237. Däribland äpple, citroner, zuccchini, squash och andra varor som tex mandel.
Detta gjorde man för att belysa vikten av honungsbin. Vågar någon butik göra detta ? Troligen inte, jag kan förstå, ett företag är ständigt lönsamhetspressad.
Journalisten Hanna Nordhaus skrev 2011 is in bok "The Beekeeper's Lament", berättar om den myriad av mystiska epidemier som hotar det amerikanska honungsbiet. Hanna beskriver även belysande den vitala roll som honugsbiet har i den amerikanska jordbruksindustrin. Honungsbiet är: "är limmet som håller samman jordbruksföretagen."

CCD, colony-collapse-disorder

2006 upptäckte yrkesbiodlare, i USA, något märkligt och förbryllande: deras honungsbin höll på att försvinna.
Biodlare öppnade sina bikupor och fann att de var fulla med honung, pollen, vax, men, bin saknades.
Efterhand som rapporter kom in från oroliga biodlare till vetenskapsmän fastslog men en risk för kollaps orsakad av sjukdom, CCD, colony-collapse-disorder. Plötsligt befann sig bioldare i skottlinje för massor av journalister. Allmänheten var som förtrollad av en skräckfilm av denna mystik CCD.
Nu 7 år senare dör fortfarande mångder av honungsbin i en omfattning som aldrig har setts tidigare. och orsaken är fortfarande ett mysterium.
Min tanke är att bin försöker att hitta en bättre livsmiljö och lämnar kupan. Letar och finner ingetför en bra livsmiljö. Dör sedan under vintern om inte tidigare.

Förra vintern dog eller försvann och detta var en ökning med 42% i jämförelse med förra året. Detta ligger långt över det 10-15% vi är "vana" vid. En vanlig vinter även i Sverige.

Tim Tucker, vice president av "American Beekeeping Federation", utallar sig så här:
"We can replace the bees, but we can't replace beekeepers with 40 years of experience".
Detta uttalande kom bla efter att Doan, yrkesbiodlare, anser övertygande att bekämp-ningsmedel är orsaken till "överdödligheten" hos honungsbin. Doan överväger att lämna biodlingsbranschen efter all denna återkommande död av bisamhällen.

Ykesbiodlare och hobbybiodlare:
 • Vi lär oss att sköta våra bin nu idag främst för att förhindra sjukdomar.
 • Vi ser till att våra honungsbin har bästa möjliga livsmiljö.
 • VI byter vax regeulbundet,
 • VI byter till nya starka drottningar vartannat är (ca 500 kr/st), yrkesbiodlare har sällan mindre än 250 bisamhällen.
 • Vi kan inte teckna försäkringar, inga bolag är intresserade.
 • Vi vill inte att våra honungsbin ska bli förgiftade och dö av något utanför kupan
 • Aveln är nu inriktat på sjukdoms-tåliga bin, ett långsiktigt arbete
 • Neonikotinoider ;  "7 oktober 2013
  EU-kommissionen beslutade i maj 2013 att neonikotinoiderna klotianidin, tiametoxam och imidakloprid ska begränsas. Beslutet innebär att växtskyddsmedel med dessa ämnen endast får användas yrkesmässigt. Med några undantag får medlen i fortsättningen inte användas i grödor som är lockande för bin. Ett sådant undantag gäller grödor som odlas i växthus.  "...
  ... "Bakgrunden till beslutet är den Europeiska livsmedelsmyndigheten Efsas riskbedömning och ett stort antal rapporter om omfattande bidöd i Europa. De tre ämnena används bland annat i växtskyddsmedel, och de har identifierats som en av flera orsaker till nedgången i antal bin."
  För detaljer....
Varför undantag ? ...eller vem ersätter oss? ... eller är det någon ansvarig som ?...
Klicka här Kemikalieinspektionen

Mandelplantager i Kalifornien

Våra kollegor i amerika har det än värre, jordbruksnäringen är stark och binäringen svag. Neonikotinoider finns överallt.
Men NU förs trycket mot industrein och jordbruksföretagen. Nu i år fanns det knappt tillräckligt med honungsbin för pollinering under denna vår för att serva alla dessa plantage med mandelträd i Kalifornien. En produkt som i USA är värd 4 miljader dollar var plötsligt mycket utsatt.

Bär- och Fruktodlingar, Sverige, hade lyckade pollineringar

Ja vi har haft samma problem nu denna vår med att inte tillräckligt med honungsbin kunde pollinera våra bär- och fruktodlingar. Alla min bisamhällen fanns i pollintering förutom de som är satta till avel. 1 bigård. Flera oroliga odlare hörde av sig för att säkerställa sin mängd av samhällen. Utöver detta så var tiden extremt kort från det att blomningen startade och tills dess att det upphörde. Under en vecka var vilotimmarna få. Men lyckligtvis med gemensamma krafter gick det ytterligt bra. Tufft för en del bisamhällen, men dom hämtade sig senare i mina hembigårdar genom en go skötsel.
Vintern 2012/2013 förlorade vi i Sverige flera samhällen än normalt.
Våra produktionsbin fanns bla hos Lidens Fruktodling i Kivik 

Trots allt, Glad att kunna vara till nytta, säger vi.
http://andersbigardar.se/contacts/
Klicka på Biet och Surra med Anders
Anders Jacobsson, yrkesbiodlare
Klicka här: Öka skörden med Honungsbin i Frukt- och Bärodlingar - Äpplen
Begär Kalkyl klickahär: Pollineringsuppdrag - Intresseanmälan Med Kalkylexempel
Jag är även företagskonsult hos Senior Partners Management Ab, Malmö, kontakta mig gärna.
Källa: TIME Augusti 19, 2013 "Science, Honeybees"

tisdag 12 november 2013

Honung är Bättre än Socker

Honung är Bättre än Socker

 100 g av;  Kcal Protein Vatten Riboflavin Vitamin C Järn Zink
Socker 405  0 0 0 0 0 0
Honung 332 0,3 g 18 g 0,04 mg 2mg 0,5 mg 0,60 mg
 
Lite mer detaljerat längst ner på sidan.

Ja, detta kan vara lite hårdsmält information, men, så är det att vanligt vitt socker innehåller ingenting, ja kalorier, mer kalorier än honung.

Läs den andra raden om vad honung innehåller - är det inte fantastiskt. Gissa varför det är en sjävklarhet att jag är yrkesbiodlare och har gått igenom kursen som yrkesbiodlare: Yrkeshögskolan för biodling

Jämförelse i volym

En tesked honung väger ca 8 g,  vilket ger 25 kcal, 0,04 mg järn och 0,048 mg zink ( jämför med RDI 15 mg järn för fertil kvinna och 7-9 mg zink).

En tesked socker väger ca 5 g, vilket ger 20 kcal och ingen näring.  Socker ger mer energi per 100 g men honung ger mer energi per tesked, volym.

Vad är bäst?

Socker innehåller absolut ingen näring

Honung innehåller väldigt bra mängder. Det finns inget näringsmässigt argument för att ha honung i dryck eller exempelvis yoghurt eftersom näringen som finns i honungen ganska liten, men innehåller annat är bra.
Brun farin innehåller en del järn och mineraler och kan vara ett alternativ OM du väljer att ha ngt sött i ditt kaffe eller te. MEN socker ska aldrig ätas med argument att det är nyttigt.
En del av oss tenderar nämligen att äta mer då vi anser att det vi äter är nyttigt. Nackdelarna överväger fördelarna. Sammanfattningsvis, använd det du gillar och använd gärna argumentet att honung är nyttigt.

KLICKA ! på bilden - endast HONUNG ger oss denna mästerliga ordbok av kroppsförstärkande ämnen mm.  
SKRIV UT! och sätt upp den på kylskåpsdörren!

Varför står det på honungsburkarna att man inte ska ge honung till barn under 1 år?


Denna text står normal inte på honungsburkarna och är inget krav.

Honung kan innehålla sporer av bakterien Clostridium botulinum.

En bakterie som finns i jorden --- hmmm säger jag! Denna bakterie är till för att vara med att bryta ner, djur, insekter och liknande som dör i naturen och har alltid varit så.

Tänk sedan vidare, barn är ute in naturen, leker med jord, i hemmet, förskolan, sommarstugan. Mer behöver inte sägas. Va vet du om detta.

Vi yrkesbiodlare vet mycket väl att vara extremt noga med att ha säker och god honung och skyddar vår produkt, honung, från bikupan till honungsburken mycket noga.

Finns det tillräckligt med exempel på att något barn har blivit dålig av just detta ? Jag har inte funnit i skrivandet stund exempel detta. Jag själva, har ätit honung innan jag kunde gå.

Om:
Socker
Undvik sötade livsmedel så långt det går. Socker ger bara tomma kalorier – inga vitaminer och mineraler. Det finns mycket socker itill exempel smaksatt yoghurt och fil, kex och kakor, nyponsoppa och krämer, sylt och marmelad och förstås godis och glass.
Söta drycker som saft, fruktdryck och läsk innehåller också mycket socker. Ge inte sådana drycker utan vänj i stället barnet vid att dricka vatten.

Om:
Honung
Åter klicka på bilden ovan och se vad honung innehåller. Denna visades först i Schweiz och det blev tyst. Nu visar jag och flera biodlare denna bild och igen tyst. Hmm, gråtfärdig och bekymrad. Honung åsamkar inte plaque tex, visste du det. Eller honung upptas direkt av kroppen, Visste du det. Diabetiker frågar mig ibland, "jag har hört att honung kan ätas av oss diabetiker, stämmer det?" jag måste då säga, "tyvärr kan ni inte njuta av tex en fantastisk god hösthonung eller den goa ängshonungen som kommer från ekologisk mark som ge nektar till mina bin, ät inte honung om du är diabetiker", Tradit, men så är det.
Ge inte honung till barn under ett år. Den kan innehålla sporer somi sällsynta fall kan utvecklas till bakterier i tarmen och där producera ett farligt gift, botulin. Jag känner att jag vill ge er en annan vinkling också, eftersom det är inte mer än rätt.
Jag säger "trams - och visa mig ett enda exempel då barn varit sjuka eller påverkade. Vad gör att vi har dessa allvetare som aldrig pratar med oss som kan biodling och honung. Vi är såklart mycket tacksamma för alla dessa honungsälskare vi har i Anders Bigårdar med biskolan."
Läs mer: Kostråd - Spädbarn (Livsmedelsverket) eller Risker-med-mat Bakterier-virus-och-parasiter Clostridium-botulinum

Honung är både nyttigt och gott.
Du kan ha den till att:

• Bre på mackan
• Ta i ditt te
• Lägga på gröten
• Lindra förkylning och hosta
• Läka småsår
• Baka bröd odyl
• Laga mat och grilla
• Njuta skedvis
• Ge bort i present

Honungens volym/vikt

1 dl honung = 140 g
1 msk honung = 20 g
1 tsk honung = 7 g
100 g honung = 0,7 dl

Ersätt socker med honung

1 dl socker = 1/2 dl honung

Binas viktigaste uppgift är att pollinera växter.

Honungen är en biprodukt i dubbel bemärkelse eftersom det är brist på pollinerande insekter i den svenska naturen.
Pollineringen ger mer blommor och kan bidra till att utrotningshotade växter lever vidare. Den ger även större skördar av frukt och bär. Inte bara i biodlarens trädgård utan också hos grannarna och i den omgivande naturen. Vid biodlarens utbigårdar gynnas också bigårdarnas grannar och naturens olika biotoper. 
Utbigårad kan som i mitt fall vara från Malmö till Kivik, och nu 18 bigårdar med flera bisamhällen i varje bigård, jag har sett att naturen förändras och blir piggare.
Tack vare att bidrottningen övervintrar med tusentals bin i kupan kommer de igång med effektiv pollinering tidigt på våren.
Pollineringen som bina bidrar till i Sverige beräknas vara värd flera hundra miljoner kronor.
Pollineringsuppdrag - Intresseanmälan Med Kalkylexempel  

Med ett par bikupor vid ett rapsfält kan bonden öka skörden med mellan 5 och 15 procent.

http://andersbigardar.se/contacts/
Klicka på Biet och Surra med Anders
Hälsningar
Anders Jacobsson
Yrkesbiodlare med dokumenterad 2-årig specialutbildning Yrkeshögskola