onsdag 20 november 2013

Gift Sprids På Svenska Gårdar - Skador På Våra Honungsbin


Bild: svt, - 50-talets giftspridning,
fortsätter än idag

Gift Sprids På Svenska Gårdar - Skador På Våra Honungsbin

Afonbladet idag: Onsd 20 nov 2013, reporter: Johanna Sandahl, artikelskribent,

Vi får veta i artikeln bla att; "motsvarande 300 000 p-piller sprids på våra gårdar".

Hur kan detta vara möjligt undrar vi såklart jo enligt artikeln så, finns detta i slammet som gödslar våra jordar.
Svenska bönder kan få upptill 200 000 kr för att täcka sina jordar med tung­metaller, miljögifter, sjukhusavfall och läkemedelsrester.

Alltid var gödsel från egna gården.


Detta låter ju helt otroligt och vad händer sedan i naturen och med oss som konsumerar alla dessa produkter från lantbruket.
Jag är själv en grabb från skånska "bonnalanned", och jag vet att detta skulle aldrig far eller min farbror ens då för en del år sedan ens reflektera över. Dom ville ha bra mat = omöjligt att sprida en sådan smörja, nä naturligt var det vilket alltid var gödsel från egna gården. Då blev allt bra.

Yrkesbiodlare får ingen ersättning för bin som förgiftas!

Ett bisamhälle som förgiftas är värt i produktion mellan 4000 kr och upp mot 9000 kr.
Jag förlorade 25 samhällen våren 2013. Räkna själv = det var ett misslyckat år 2013!

Naturligtvis undrar jag som yrkesbiodlare - hur påverkas mina/våra bin (era) av detta om de flyger i eller kommer i kontakt med alla denna skräp.
Vi har nog med att se till att ha friska bin, speciellt om vi har ett 20-tal bigårdar spridda på olika platser i Skåne.
Som tur är har jag mycket bra samarbete med de jordbrukare/bönder som inhyser mina bin och därför vet jag att problemet inte finns men hur påverkar detta oss ?

Det som finns i den smörjan som sprids är enligt Statens veterinärmedicinska anstalt:
Det här finns alltså i slammet som sprids

 •  Lugnande medel
 • Sömnmedel
 • Antidepressiva medel
 • Antipsykotiska medel
 • Ångestdämpande medel
 • Smärtlindrande medel
 • Lugnande medel
 • Narkosmedel
 • Antibiotika
 • Antibiotika
 • Campylobacter coli (magsjukebakterie)
 • Campylobacter jejuni (magsjukebakterier)
 • Listeria
 • Bromerade flamskyddsmedel
 • Flourföreningar
 • Triklosan
 • Progesteron
 • Etynylöstradiol
 • BisfenolA
 • Silver
 • Phantolide (hormonstörande)
 • Aluminium
 • Arsenik
 • Ogräsbekämpningsmedel
 • PAH-föreningar(cancerframkallande)
 • Ftalater(hormonstörande)
 • Betablockerare
 • Bekämpningsmedel
 • Kadmium
 • Dioxiner
 • Blodtryckssänkande medel
 • Bakteriedödande läkemedel
 • Kobolt
 • Krom
 • Koppar
 • Förbjudet insektsbekämpningsmedel
 • Antiinflammatoriska läkemedel
 • Formalin
 • Kvicksilver
Källor: Statens veterinärmedicinska anstalt, Naturvårdsverket, Svenska Miljöinstitutet.

Kräver totalt förbud

Naturvårdsverket har utrett frågan och skickat sin rapport på remiss. Kemikalieinspektionen vill ha ett totalförbud. Myndigheten skriver, i sitt remissvar, att det är uteslutet att fortsatt slamspridning kan vara förenligt med regeringens mål ”Giftfri miljö”.

Sprider p-piller

Enligt organisationen ”Ren åker, ren mat” sprider slammet hormoner motsvarande 5 000 ­p-piller per hektar – totalt 300 000 på en medelstor gård.

Läs artikeln gärna:

http://andersbigardar.se/contacts/
Klicka på Biet och Surra med Anders

/Anders Jacobsson

PS Vad tycker du då? DS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar