torsdag 14 november 2013

Vårt Honungsbi - Mycket nära Avgrunden, Vår existens?

Biodlarens ibland enda arbetskamrat

Till vårt Honungsbi - Tack Apis Mellifera

Var 3:e munfull av det du äter har vi vårt honungsbi att tacka.

Av 453 varugrupper försvann 237 borttaget

Ett stort köpcentra i USA, "Whole Food Store", Rhode Island, i juni månad, tog tillfälligt bort all mat som var beroende av pollinatörer. Av 453 varugrupper försvann 237. Däribland äpple, citroner, zuccchini, squash och andra varor som tex mandel.
Detta gjorde man för att belysa vikten av honungsbin. Vågar någon butik göra detta ? Troligen inte, jag kan förstå, ett företag är ständigt lönsamhetspressad.
Journalisten Hanna Nordhaus skrev 2011 is in bok "The Beekeeper's Lament", berättar om den myriad av mystiska epidemier som hotar det amerikanska honungsbiet. Hanna beskriver även belysande den vitala roll som honugsbiet har i den amerikanska jordbruksindustrin. Honungsbiet är: "är limmet som håller samman jordbruksföretagen."

CCD, colony-collapse-disorder

2006 upptäckte yrkesbiodlare, i USA, något märkligt och förbryllande: deras honungsbin höll på att försvinna.
Biodlare öppnade sina bikupor och fann att de var fulla med honung, pollen, vax, men, bin saknades.
Efterhand som rapporter kom in från oroliga biodlare till vetenskapsmän fastslog men en risk för kollaps orsakad av sjukdom, CCD, colony-collapse-disorder. Plötsligt befann sig bioldare i skottlinje för massor av journalister. Allmänheten var som förtrollad av en skräckfilm av denna mystik CCD.
Nu 7 år senare dör fortfarande mångder av honungsbin i en omfattning som aldrig har setts tidigare. och orsaken är fortfarande ett mysterium.
Min tanke är att bin försöker att hitta en bättre livsmiljö och lämnar kupan. Letar och finner ingetför en bra livsmiljö. Dör sedan under vintern om inte tidigare.

Förra vintern dog eller försvann och detta var en ökning med 42% i jämförelse med förra året. Detta ligger långt över det 10-15% vi är "vana" vid. En vanlig vinter även i Sverige.

Tim Tucker, vice president av "American Beekeeping Federation", utallar sig så här:
"We can replace the bees, but we can't replace beekeepers with 40 years of experience".
Detta uttalande kom bla efter att Doan, yrkesbiodlare, anser övertygande att bekämp-ningsmedel är orsaken till "överdödligheten" hos honungsbin. Doan överväger att lämna biodlingsbranschen efter all denna återkommande död av bisamhällen.

Ykesbiodlare och hobbybiodlare:
 • Vi lär oss att sköta våra bin nu idag främst för att förhindra sjukdomar.
 • Vi ser till att våra honungsbin har bästa möjliga livsmiljö.
 • VI byter vax regeulbundet,
 • VI byter till nya starka drottningar vartannat är (ca 500 kr/st), yrkesbiodlare har sällan mindre än 250 bisamhällen.
 • Vi kan inte teckna försäkringar, inga bolag är intresserade.
 • Vi vill inte att våra honungsbin ska bli förgiftade och dö av något utanför kupan
 • Aveln är nu inriktat på sjukdoms-tåliga bin, ett långsiktigt arbete
 • Neonikotinoider ;  "7 oktober 2013
  EU-kommissionen beslutade i maj 2013 att neonikotinoiderna klotianidin, tiametoxam och imidakloprid ska begränsas. Beslutet innebär att växtskyddsmedel med dessa ämnen endast får användas yrkesmässigt. Med några undantag får medlen i fortsättningen inte användas i grödor som är lockande för bin. Ett sådant undantag gäller grödor som odlas i växthus.  "...
  ... "Bakgrunden till beslutet är den Europeiska livsmedelsmyndigheten Efsas riskbedömning och ett stort antal rapporter om omfattande bidöd i Europa. De tre ämnena används bland annat i växtskyddsmedel, och de har identifierats som en av flera orsaker till nedgången i antal bin."
  För detaljer....
Varför undantag ? ...eller vem ersätter oss? ... eller är det någon ansvarig som ?...
Klicka här Kemikalieinspektionen

Mandelplantager i Kalifornien

Våra kollegor i amerika har det än värre, jordbruksnäringen är stark och binäringen svag. Neonikotinoider finns överallt.
Men NU förs trycket mot industrein och jordbruksföretagen. Nu i år fanns det knappt tillräckligt med honungsbin för pollinering under denna vår för att serva alla dessa plantage med mandelträd i Kalifornien. En produkt som i USA är värd 4 miljader dollar var plötsligt mycket utsatt.

Bär- och Fruktodlingar, Sverige, hade lyckade pollineringar

Ja vi har haft samma problem nu denna vår med att inte tillräckligt med honungsbin kunde pollinera våra bär- och fruktodlingar. Alla min bisamhällen fanns i pollintering förutom de som är satta till avel. 1 bigård. Flera oroliga odlare hörde av sig för att säkerställa sin mängd av samhällen. Utöver detta så var tiden extremt kort från det att blomningen startade och tills dess att det upphörde. Under en vecka var vilotimmarna få. Men lyckligtvis med gemensamma krafter gick det ytterligt bra. Tufft för en del bisamhällen, men dom hämtade sig senare i mina hembigårdar genom en go skötsel.
Vintern 2012/2013 förlorade vi i Sverige flera samhällen än normalt.
Våra produktionsbin fanns bla hos Lidens Fruktodling i Kivik 

Trots allt, Glad att kunna vara till nytta, säger vi.
http://andersbigardar.se/contacts/
Klicka på Biet och Surra med Anders
Anders Jacobsson, yrkesbiodlare
Klicka här: Öka skörden med Honungsbin i Frukt- och Bärodlingar - Äpplen
Begär Kalkyl klickahär: Pollineringsuppdrag - Intresseanmälan Med Kalkylexempel
Jag är även företagskonsult hos Senior Partners Management Ab, Malmö, kontakta mig gärna.
Källa: TIME Augusti 19, 2013 "Science, Honeybees"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar