söndag 9 februari 2014

Krusbärsbusken Blommar och Maskrosen Slår Ut Då Är Det Liv i Naturen

Krusbärsbusken Blommar och Maskrosen Slår Ut Då Är Det Liv i Naturen - Biodlingssäsong och Skördedags

Krusbärsbusken Blommar och Maskrosen slår ut då är det liv i naturen
Gamla Traditioner i Biodlingen, Minnesregler för biodlaren.

Om man förr inte visste exakt hur man skulle förfara i sin biodling så fanns det bla dessa två viktiga och bra minnesregler som kan vara behjälpliga även idag.
Lite Kul anser undertecknad.

1. Krusbärsbusken Blommar - Skattlådan På

Gammal tradition:

Ja, då är det dags att sätta på skattlådorna, ovanpå våra yngelrum. En gammal och känd tradition som vi än idag mycket väl kan följa om vi känner oss lite osäkra, när det är bäst att sätta på våra skattlådor.

Det är ju en mycket efterlängtad dag, en tidpunkt då vi som biodlare äntligen kan öppna världen mer för våra ivriga honungsbin som bara längtar ut att få börja sitt arbete, under de många vackra sommardagarna.

Nu har ju yngelrummen kanske fullt ordentligt med ägg, öppet yngel, spätt yngel som några gärna kallar det. täckt yngel och bin som gråa kryper ut för att växa till sig starka nog för att efter sin ofta fyra veckor långa levnad hjälp till att samla nektar, pollen propolis och vatten hemt till kupan.

Är vi yrkesbiodlare, sätter vi på skattlådorna tidigt på våren när värmen håller i sig i flera dagar, veckor för att hinna med och kanske ibland när vi gör vårgenomgången. VI har ju flera hundra skattlådor som ska ut på flera bigårdar. VI vet också efter bigårdsbesöken vad vi ska planera under säsong och vad vi har att rätta oss för.


2. Maskrosen slår ut då är det liv i naturen - Drottningodling startar

Bi - Maskros. DrottningOdlingen tar fart
Gammal tradition:
 
Maskrosens vackra bloming visar oss varje år när det är perfekt tid för drottningodling. 
Nu är det dags, att starta upp sin drottningodling. Nu har samhällena verkligen kommit igång och fungerar helt och hållet, fullt ut, bin samlar ivrigt allt som honungsbin orkar med. Våra honungsbin är nu som allra flitigast. 
Ett honungsbi bryr sig inte om oss människor och tycker mest att vi är ivägen. 
De har en sällsynt förmåga att hitta pollen, luktar ivrigt med sina antenner och i bidans visar i kupan vägen till målet för andra bin, hittat pollen som innehåller all den protein som deras celler behöver och bygger upp arbetsbina för att även kunna ta hand om alla de nya bin som ivrigt kläcks, larver behöver mat, fodersaft från deras fodersaftkörtlar matas larver med.
Framförallt har nu många stora och starka drönarlarver kläckts och dessa ska under de korta sommarmånaderna göra sin dyra plikt att sprida sin kraft till drottningar som kläcks och leta starka drönare för parning. Därför är det rätt dit nu att starta drottningodlingen och nu är det maj månad. 
Drottningar odlar jag, en hel del under denna säsong.  
- Gamla drottningar byts ut, 3-åringar.
- Nya samhällen bildas, avläggare.
- Drottningar avyttras.
Kvaliteten hos drottningar avgör framgången i din biodling, 
- Bistyrka, antal ramar som bina besätter
- Honungsmängden, villiga att samla nektar, förutsatt förstås bra miljö och tillgång på nektar. Antal kilo.
- Utrensningen, sjukdomshärdiga,
- Kalkyngel, inget eller mycket.
- Kakfastheten, bin rinner av kakan eller ej.
- Svärmtröghet, bildas viceceller flitigt eller inte.
- Temperament, snälla eller aggresiva.
- Övervintringsförmågan, nu även dokumenteras denna detalj flitigt och jag även om
- Försvarsförmågan, om det nu går att skilja från temperament, lite oklart kanske.

Ja det finns kanske andra kriterier som kan vara viktiga att notera och som jag försöker ha lite koll på och det är om något samhällen växer osedvanlig starkt i bistryka men även honungsmängd. De kan vara tjyvaktiga bin, (kasta på lite mjöl och se var de flyger). Jag tala inte om röveri.

Köp Drottningar, Buckfastdrottningar från Anders Bigårdar.

Drottningar kommer att vara tillgängliga mitten juni till juli månad, avelsdrottningar införskffade från Lund Biavelsklubb.
  
Vi ses
Anders Jacobsson
Yrkesbiodlare, utbildad Bee Prof: http://yhbiodling.se/
Anders Bigårdar, Honungproducent, Pollinering med Bin, Bi för Biodlare , Drottningar
och
Beställ dina Buckfastdrottningar av oss idag för leverans under juni/juli.
PS,Läs och fundera, skriv gärna en rad. DS.

http://andersbigardar.se/contacts/
Klicka på Biet och Surra med Anders

onsdag 22 januari 2014

Patogena Växtvirus Hoppar Över till Honungsbin

Patogen som Infekterar Växter har hittats i Honungsbin.

Patogen som Infekterar Växter har hittats i Honungsbin.
En virusl patogen som normalt infekterar växter har hittats i honungsbin, Apis melllifera, och skulle kunna hjälpa till att förklara deras nedgång .

Forskare som arbetar i USA och Beijing , Kina rapporterar sina fynd i mBio , online "open-access journal of the American Society for Microbiology."

Den rutinmässig kontroll av bin för frekventa och sällsynta virus "resulterade i det slumpartat upptäckt av "Tobacco ringspot virus," eller "TRSV," och föranlett en utredning om huruvida denna växt-infekterande virus också kan orsaka systemisk infektion hos bina", 
säger Yan Ping Chen från US Department of Agriculture Agricultural Research Service (ARS) laboratorium i Beltsville, Maryland, en författare till studien.

Honungsbin exponeras för virus-förorenat pollen.

"Resultaten av vår studie ger det första beviset att honungsbin exponeras för virus-förorenat pollen också kan smittas och att infektionen blir utbredd i kroppen", 
säger huvudförfattare Ji Lian Li, vid Chinese Academy of Agricultural Science i Peking.
 
"Vi vet redan att honungsbin, Apis melllifera, kan överföra TRSV när de flyttar från blomma till blomma, sannolikt sprida viruset från en anläggning till en annan," säger Chen.

RNA-virus särskilt farligt. 

Anmärkningsvärt är att ca 5% av kända växtvirus är pollen-överförbara och därmed potentiella källor för värdhoppande virus. RNA-virus brukar vara särskilt farligt, eftersom de saknar den 3'-5'-korrekturläsnings funktion som redigerar bort fel i replikerande genomen. Som ett resultat av virus såsom TRSV generera en uppsjö av varianter av kopior med olika smittsamma egenskaper.

Höga replikationsnivåer, RNA-virus

En konsekvens av sådana höga replikationsnivåer är att populationer av RNA-virus tros existera som "quasispecies, (en grupp av virus i samma värd.)" en mängd av genetiskt besläktade varianter som ser ut att arbeta tillsammans för att bestämma patologin av sina värdar.  
Dessa källor för genetisk mångfald, kopplade till stora populationer, underlättar ytterligare anpassningen av RNA-virus till nya selektiva betingelser som de som följer av nya värdar.
"Alltså, RNA-virus är en trolig källa till framväxande och att smittsamma sjukdomar återuppstår," förklarar dessa forskare.

Honungsbin exponeras för virus-förorenat pollen.Giftiga Virus Blandningar och Koppling till Honungsbiet Colony Collapse Disorder (CCD).

Giftiga virus blandningar verkar ha en stark koppling till honungsbiet och Colony Collapse Disorder (CCD), en mystisk sjukdom som plötsligt utplånade hela bikupor över hela USA och rapporterades först under 2006.
  • Israel Akut Förlamning Virus (IAPV), 
  • Acute Bee Förlamning Virus (ABPV),
  • kronisk förlamning virus (CPV), 
  • Kashmir Bee Virus (KBV),
  •  Deformed Wing Bee Virus (DWV),  
  • Black Queen,(Svart drottning) Cell Virus (BQCV) och Sacbrood Virus (SBV ),  
  • är andra kända orsaker till honungsbinas virussjukdom. 

Virus vanligare i Svaga Bigårdar

När forskarna undersökte bisamhällen som klassificeras som "stark" eller "svag" TRSV och andra virus var vanligare i de svaga bigårdar än de var i de starka.

Bisamhällen med höga nivåer av flera virusinfektioner började en försvagning i slutet av hösten och dog före februari, visar dessa forskares rapport. Däremot de kolonier med färre virusangrepp levde alla de kalla vintermånaderna.


TRSV -virus inuti Varroakvalster.


TRSV påvisades också inuti kropparna av varroakvalster, en "vampyr" parasit som överför virus mellan bin när de äter av deras kroppsmassa. Men till skillnad från honungsbin, var kvalster-relaterade TRSV begränsad till sin magsäck som visar att kvalster sannolikt underlättar den horisontella spridningen av TRSV inom kupan utan att bli sjuka själva.

Det faktum att infekterade drottningar lägger smittade ägg övertygade dessa forskare att TRSV kan överföras vertikalt från drottning modern till hennes avkomma.

 

Ökande förekomsten av TRSV tillsammans med andra bi virus.

TRSV "Den ökande förekomsten av TRSV tillsammans med andra bi virus är förenat av en gradvis minskning av värddjur och stöder uppfattningen att virusinfektioner har en betydande negativ inverkan på bisamhällets överlevnad," sammanfattar dessa forskare i sin slutsats.

Alltså, man uppmanar till ökad övervakning av potentiella "virus hoppande händelser" som en integrerad del av program för pollinering med bin.

Virus på växter kan hoppa över till våra honungsbin.

Skulle mera tro att vi för dagen inte kan faställa att detta förekommer i vårt land och därmed ingen direkt risk idag. Inte påträffats idag. USA har det betydligt värre än som vi har det men vi lär av varandra hela tiden.
Men det är såklart oroväckande att virus på växter kan hoppa över till våra honungsbin.

http://andersbigardar.se/contacts/
Klicka på Biet och Surra med Anders
Häslningar
Anders Jacobsson,