måndag 14 september 2015

Ha en egen mentor i din biodling - Föreläsningar Honungsbiets Förutsättningar och Hot - Naturbikupan söker dig som vill vara Fadder

Ha en egen mentor i din biodling.

Under de 5 år som gått nu har vi varit mentor åt flera som "Är med Bin" eller "Blivit med bin".
Det är som att lära sig spela golf eller tennis den första gången.
Svårt själv men lättare med någon som kan, en senior-biodlare som oss - yrkesbiodlare, vi ger stöd i alla moment i biodling. Boka in din tid för planering. VI har fasta priser för varje del i vårt uppdrag till dej som du önskar. Vad det innebär för dig och vilka mål du/ni har för er biodling. Hobby eller Yrke, resultatet är en lönsam biodling.
För biodlarföreningar har vi en uppdelning på de 4 viktigaste områden och de är anpassade för biodlingen.
Alternativt kan du välja att gå vår utbildning till biodlare - läs mer här: http://andersbigardar.se/utbildningbiodlinganmalan/ 

Föreläsningar Honungsbiets Förutsättningar och Hot

Om bin och deras förutsättningar. Hot som vi upplever och hur biodlare försöker bemästra dessa. Vad kan du göra. Föreläsningen inriktar sig mest på biodlares förutsättningar och svårigheter. Vad betyder honungsbin för dig? Frågor som du har kan vi besvara. Honungsprovning.

Naturbikupan söker dig som vill vara Fadder

Vår alldeles nya satsning med Naturbikupan vänder sig enbart till företag och organisationer.
Egna bikupor hos er i er miljö. Intresset och behovet ökar att kunna bidra med en god sak, naturen och mångfalden. Samtidigt sprids kunskapen hos er om bin och pollinatörer i naturen.
Kanske finns det inte möjligheterna för er att själva att ha honungsbin. Då är vi en lösning och utsikten till gott resultat.
Vi föreläser och berättar i samband med utsättning av Honungsbiet i er trädgård, er miljö.
Ni får er egen honung med smaker från alla blommors nektar hos er. Vilda blommor behövs. Ge ert eget bidrag till vår mångfald.
Vad är Naturbikupan? Under vår föreläsning kommer vi att presentera Naturkupan för er.

Tack - ta kontakt med oss -  "Klicka på biet, härinunder, och surra med oss".


Efter 1 eller 2 år förstår varje ny biodlare att det är djur, honungsbins, som behöver tillsyn.
Forstättning följer strax...
Nu gäller en stund mina bin och deras dragningskraft på mig...

Bikupa i Rapsfält. Ser du kupan?

Binas viktigaste uppgift är att pollinera växter.

Honungen är en biprodukt i dubbel bemärkelse eftersom det är brist på pollinerande insekter i den svenska naturen.
Pollineringen ger mer blommor och kan bidra till att utrotningshotade växter lever vidare. Den ger även större skördar av frukt och bär. Inte bara i biodlarens trädgård utan också hos grannarna och i den omgivande naturen. Vid biodlarens utbigårdar gynnas också bigårdarnas grannar och naturens olika biotoper. 
Utbigårad kan som i mitt fall vara från Malmö till Kivik, och nu 18 bigårdar med flera bisamhällen i varje bigård, jag har sett att naturen förändras och blir piggare.
Tack vare att bidrottningen övervintrar med tusentals bin i kupan kommer de igång med effektiv pollinering tidigt på våren.
Pollineringen som bina bidrar till i Sverige beräknas vara värd flera hundra miljoner kronor.
Pollineringsuppdrag - Intresseanmälan Med Kalkylexempel  

Med ett par bikupor vid ett rapsfält kan bonden öka skörden med mellan 5 och 15 procent.

http://andersbigardar.se/contacts/
Klicka på Biet och Surra med Anders

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar