torsdag 19 januari 2017

Lönsam Biodling en Utbildning i Biodling, Skåne - Yrkesbiodlare och Fritidsbiodlare

Utbildning för Biodlare, en förutsättning för bästa biskötsel.

Vi på Anders Bigårdars utbildning för biodlare, tror att bästa vägen till en lönsam biodling och friska bin är att bli:
- framgångsrik genom kunskap i teori och
- erfarenhet genom praktik hos främst yrkesverksamma biodlare.
Därför är vi igång med vår egen Yrkeshögskola för utbildning av biodlare.
Du kan få ditt DIPLOMA, ett certifikat väljer du för, antingen:

  • Efter ett år med grunderna i biodling.  Certifikat BIODLARE.
  • Efter två år med inriktning framgångsrikt biodlingsföretag. Certifikat YRKESBIODLARE
  • Efter det andra året få ditt gesällbrev i biodling och då tillsammans med din mentors stöd. Certifikat BIODLINGSFÖRETAGARE. 
Vårt motto som vi gärna följer det är

  1. En Lönsam Biodling som du kan leva av
  2. En biodling med Friska Bin.
Lönsam Biodling
Innebär åter att få kunskaper och erfarenheter i den egna biodlingen.
Förstå att det krävs, 
a) många friska bisamhällen på:
b) flera olika platser, och
c) många bin för att ge mycket honung.

Effektiv under säsongen
Kunna vara effektiv under säsongen, utan att ha ett biodlingsarbete där, du som biodlare måste vara på flera platser samtidigt.

För dig som biodlare medför det att köpa in hjälpmedel efterhand. Biodling är inte för sas "prylnördar" :) .  Hobbybiodlare gillar vår utbildning som är inriktad mera i lönsamhetens tecken. Ofta när vi använder ”hobby” får det därför gärna kosta pengar. Hobby-verksamhet inriktar sig inte vår utbildning alls åt. Anders Jacobsson, er blivande mentors tydliga uttryck, och som helt avspeglas i Utbildning för biodlare, Yrkes- och Fritidsbiodlaren och i Anders Bigårdars Egen Biskola.

Hobby är en fritidssysselsättning som utförs som avkoppling eller för nöjes skull, till skillnad från ett yrke som utförs för försörjning… källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hobby

Du kan tom få tillbaka din investering på 1 år.
Ett samhälle kostar att driva ca 2000 kr per år med allt inräknat, idag normalt för en biodlare med mer är 50 samhällen. Allt är då inräknat från drottningar till lokaler, avskrivningar, viss marknadsföring och biodlarens arbete i tim i bigårdarna. Timkostnad 175 kr per timme, 4 tim/Sh, (Sh=bisamhälle), allt inräknat och med en normal lön.
De pengar som biodlare får in per bisamhällen är minst 2000 kr, om försäljning sker till företag som köper upp honung. Vilket vi i första han undviker att rekommendera, kan dock bli aktuellt i undantagsfall. Istället bör biodlaren sälja sin honung direkt till konsument eller butiker, specialbutiker då gärna. I detta fall kan biodlaren få mellan 2500 kr 4800 kr. Du kan tom få tillbaka din investering på 1 år, genom att arbeta klokt. Vår utbildning ger för biodlare stöd i denna form av biskötsel.

Friska Bin, en förutsättning.
Biskötsel, bygger på att:
-Sköta bisamhällen på rätt sätt och:
-Vid rätt tillfälle med en anledning.
Säsongen för biodlare är mycket kort och det finna flera åtgärder som vi gör
 
I Anders Bigårdars utbildning för biodlare, lär vi ut att sköta bisamhällen på rätt sätt och rätt tillfälle. Det är tvunget för dig som yrkesbiodlare och/eller fritidsbiodlare att kunna bisamhällets årsrytm. Det är stommen i Anders Bigårdars utbildning för biodlare. Veta vad du som biodlare måste göra och när. Alla åtgärder har sin exakta tid. Bisamhället väntar inte på att biodlaren ska komma, "usch, det regnar idag...". Biodlare är och förblir bisamhällets redskap. Biodlaren ska kunna läsa av bisamhällets krav på biodlaren viktig del i kursen. T.ex., för att välja något justnu, att leta efter drottningen endast vart 3:e år, i de flesta fall J , eller att skapa nya bisamhällen på rätt sätt och under hela säsongen.

Varför Utbildning i Biodling för biodlare.  
Sedan ”Hedenhös” har kunskapen om att bedriva biodling gått från: ”far till son/dotter”. Det förekommer fortfarande ofta ännu förstås.
Dock ska vi beakta som avgörande:
- Sköta bisamhällen i vår livsmiljö med utsattheter för våra bin
- Sköta bisamhällen med krav på go honung men kanske främst
- Sköta bisamhällen för vår egen överlevnad.

Vi på Anders Bigårdar och med vår utbildning för biodlare, antingen yrkesbiodlare eller för dig som fritidsbiodlare, ställs dessa sanningar i ett fokus och orienterar utbildningen för biodlare till en allmän kunskap med Lönsam biodling och friska bin i sitt centrum. Jobbskapande utbildning, även för dig som vill vara anställd som professionell biodlare ett nytt yrke. Biodlingsföretag efterfrågar mer och mer utbildad personal som kan "yngelrum".

Utbildningen startar 3:e mars 2017. Därerfter varje månad 2-5 dagar, teori och praktik. Sista anmälningsdag: 27:e febr 2017. Deltagaravgift: 1280kr /mån inkl moms, Anders Bigårdars Biskola en privat Biskola för yrkesbiodlare och fritidsbiodlare.
 
Ja, så välkomna att inspireras, hälsar er mentor och er blivande elever på Biskolan för biodlare på Jordberga i Skåne. http://andersbigardar.se/utbildningbiodlinganmalan/

Varma Hälsningar
Anders Jacobsson,
Lärare och Mentor: Anders Bigårdar och BiodlingsRanchen med Biskolan
Jordberga gård, Skåne #biskolan
E-post: info  ( at ) andersbigardar.se , andersbigaardar ( at ) hotmail.se
Medlem i Biodlingsföretagarna, BF, och Sveriges Biodlares Riksförbund, SBR. Skånsk  http://andersbigardar.se/contacts/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar