tisdag 14 mars 2017

Honungsbin och Varroakvalster och Anders Bigårdars del i bekämpning med en avelsplan...

Anders Bigårdar med Biskolans och vår plan för att hjälpa bin bli kvitt Varroakvalster

Honungsbin och Varroakvalster som sitter fast och äter och suger kraft ur våra bin...
Skulle du vilja ha ett sådant kryp på din rygg som sedan suger livet av dig.

Här kämpar honungsbiet förgäves
Detta händer hos våra svenska honungsbin varje dag.
Vi gör allt vi kan för våra underbara honungsbin.

En dag ska vi lyckas.
Vi är redan idag på god väg. Aveln och utrensningsförmågan hos bina avgör.
Tack alla ni som köper vår svenska honung. Ni hjälper oss dagligen.
Vi på Anders Bigårdar producerar så mycket honung vi kan och försöker möta er önskan om svensk honung.
Nytt Som Kanske Fungerar, vi har inte provat. 

 Vi yrkesbiodlare och de flesta fritidsbiodlare:

- Behandlar med ekologiska medel som inte skadar biet.
- Behandlar tidigt på våren,
- Behandlar sent på sommaren el tidig höst
- Behandlar under sen höst eller vinter.
- Ekologisk behandling skapar friskare bin och utan läkemedel i honung och vax.

Vi biodlare:

- Byter vax och ramar ofta och flera gånger under säsongen. Enbart för att hålla hög friskhet i bikupa och friska, rena celler för våra drottningar att lägga alla dessa tusentals ägg varje säsong..
- Byter drottningar regelbundet med bättre och bättre drottningar med anlag, hos arbetsbin, att rensa ut kvalster på gång.
- Har våra honungsbin i Pollineringstjänst på äpplen, päron, plommon mm, för oss att äta frukter och
- Pollineringstjänster på klöver, åkerböna, mfl för att vi ska få bar kött från friska djur på borden hemma.
Ja,... Nu ska vi fortsätta- jag kan inte undvika att nämna än en gång:

Biskolan på Anders Bigårdar

- Anders Bigårdar utbildar årligen ett 10-tal nya högt kvalificerade biodlare, som ska möta våra krav på kvalitet i allt inom biodling. Våra elever gör en makalös insats för att fånga denna enorma mängd av teoretiska och praktiska kunskaper/erfarenheter som vi, jag , som deras mentor måste ställa som ett absolut krav. Utbildningen varar i 2-3 år. Med gesällbrev som resultat det 3:e året. Tack alla ni.
 
I vår ekologiskt inriktad biodling använder vi enbart medel som bin naturligt i en bikupa hanterar redan idag, tex myrsyra, oxalsyra mm som förångas och tar bort kvalster. Varroa-kvalster skadar bin som därigenom blir mottagliga av andra sjukdomar, även om kvalstermängden minskas eller försvinner.
Anders Bigårdar har i sin avelsplan en  
långsiktig satsning på friska bin och fritt från kvalster.Klicka På Biet
Klicka På Biet
För Dej som är HONUNGS-ÄLSKARE
Anders Bigårdar och Honung
 
Vår honung, från Söderslätt och Österlen.
Bisamhällen har hämtat nektar till vår honung,
Och nu har denna skörd hamnat i burkar till dej.
Många av våra samhällen har varit i sitt pollineringsuppdrag i
ekologiska odlingar på Söderslätt och Österlen.
Allt för dig och mig, vi som älskar honung helt utan tillsatser.
Skånsk Honung från Söderslätt och Österlen
och vi definierar vår honung som:
Naturligt Producerad. Från kupa till burk, direkt.
 

v  Honung för Honungsälskare” 

v  Pollinering för Frukt- Bär- och Rapsodlare” 

v  Bi förBiodlare

v  "Föreläsningar för Organisationer"

v  "Biskola för Yrkes och Fritidsbiodlare"
 
Anders Jacobsson 0768 463206

Jordberga. Skåne

Tack - www.andersbigardar.se