torsdag 28 juni 2018

Bisamarbete gör storskalig fröodling möjlig

Lokalt: Jordberga
Ur: Trelleborgs Allehanda, Jenny Isaksson, reporter och foto Tomas Nyberg
Onsdag 27 juni 2018

Anders Jacobsson har placerat ut ett stort antal bikupor på fältet med blommande klöver.
Anders Jacobsson har placerat ut ett stort antal bikupor på fältet med blommande klöver. Foto: Tomas Nyberg

Miljontals flitiga bin gör ett viktigt jobb i vitklöverfältet. Ett samarbete mellan biodlare och markägare har gjort det möjligt att bedriva fröodling i större skala vid Jordberga.

Fågelkvittret blandas av ett surrande ljud på den blommande åkern med vitklöver norr om Landsvägen. Miljontals bin arbetar febrilt för att de vita blommorna ska kunna bilda frö.

– Bara på denna enda lilla så är det massor av små blommor och det blir ett frö för varje blomma, förklarar Anders Jacobsson och håller upp den bollformade klöverblomma han just plockat.

Biodlare Anders Jacobsson håller upp en enda klöverblomma som i sin tur innehåller massor av små blommor som måste pollineras för att bilda frön.
Biodlare Anders Jacobsson håller upp en enda klöverblomma som i sin tur innehåller massor
av små blommor som måste pollineras för att bilda frön. Foto: Tomas Nyberg
 Fältet är på 34 hektar och för att hela ska hinna pollineras under de få veckor som vitklövern står i blom krävs närmare 150 bisamhällen.
– Dessa har tidigare varit på äpple-, päron- och plommonodlingar runt Kivik, säger Anders Jacobsson och uppmanar oss att lyssna på binas surrande och känna doften av alla pollen.

Nu har han sina bin betydligt närmare sin egen bostad vid Jordberga gods. Det är också godset som odlar vitklövern.
Jordbergas inspektor Christian Hellesøe tycker att vitklöverodlingen ger ett mervärde till verksamheten och ser en stor fördel att kunna samarbeta med Anders Jacobsson.
 
– Vi har inriktat oss mot fröodling och odlar bland annat både klöverfrö och spenatfrö. Men vi sår inte större arealer än att Anders kan leverera bin till dem, säger han och berättar att han erfarenhet från danska fröodlingar på ett par hundra hektar.
 
Förhoppningen är att fröodlingen ska ge en vinst, men det är en gröda som innebär stora risker. Förutsättningarna måste vara de rätta när det gäller vädret och inte minst binas aktivitet för att det ska ge utdelning. Och Anders Jacobsson gör vad han kan för att placera sina arbetsamma bin på rätt avstånd från varandra.
 
– Varje liten blomma måste pollineras, annars blir det ingenting, det är därför det behövs, konstaterar han. Fröna säljer Jordberga vidare till Skånefrö som sedan blandar dem med andra sorter avsedda för vall eller olika grönytor. I nästa steg blir det djurfoder.


Det råder febril aktivitet kring kuporna.
Det råder febril aktivitet kring kuporna. Foto: Tomas Nyberg
Att förlita sig på vildbin när det handlar om så stora arealer med vitklöver går enligt Anders Jacobsson inte. Ett normalstort bisamhälle som de Anders Jacobsson placerat ut rymmer omkring 70 000 bin. För honom är detta projektet hans hittills största. Och det har planerats sedan många månader tillbaka.
 
– Ska man ha så många samhällen så går det inte att ringa en månad innan utan man måste vara ute i god tid, påpekar han. Själva vitklövern såddes dessutom på fältet tillsammans med vårkorn redan förra våren. Sedan dess har kornet skördats och vitklövern fått växa upp. Men det går inte att förutspå exakt när den kommer att gå i blom och det gäller att pricka rätt tid för att placera ut bikuporna.

– Det som blommade innan vi kom hit är inte pollinerat. Nu får bina arbeta här ett par veckor, sedan får de komma hem till sina bigårdar och lugna ner sig lite, säger Anders Jacobsson och demonstrerar en blomma som vissnat men saknar frö.Den torra och varma våren har däremot gjort att stora delar klövern har svårt att växa sig tillräckligt hög för att kunna skördas. Dessutom innehåller den nästan inget vatten vilket gör att bina har svårare att producera honung från den.
 
– Det är otroligt med mat för bina här. Men det är ensidig kost och mest pollen, säger Anders Jacobsson.

Förra året var ett dåligt år för biodlare. I år har det börjat desto bättre.

– De har vuxit bra i början av året och gått väldigt bra för nya samhällen.

Men det kan bli tufft senare i sommar eftersom mycket blommat över i snabb takt. Då får biodlaren ”stödmata” sina bin.

– Det är stor risk att det blir så. Jag har lagrat 300-400 kilo socker för att kunna starta stödmatning. Då kan man lura dem så att de fortsätter jobba ett tag till, säger Anders Jacobsson.
… Slut reportage

Ett talande och bra reportage.

Detta fina reportage tackar vi Trelleborgs Allehanda för och intresset att beskriva vårt samarbete, mellan oss yrkesbiodlare, och fröodlare som Jordberga gård.

Samarbete mellan Biodlare och fröodlare.

Ett bra sätt att beskriva en del av det ökade samarbete som vi yrkesbiodlare, med många bisamhällen, och fröodlare.

Hålla vår stam av bisamhällen

Vi har sett att vårt idoga arbete att hålla vår stam av bisamhällen friska och starka, speglar av sej i detta positiva samarbete med fröodlare. Pollineringsuppdragen har ett konstant ökat behov och efterfrågan på bra bisamhällen finns och gör förutsättningarna för bär och fröodlares förbättras.

Som biodlare innebär det i många fall väldigt positivt med vår pollineringstjänst på Anders Bigårdar,
 och ger oss möjligheten att hålla bin i ett större antal och med bra kvalitet genom en bra avel. Vårt avelsarbete med bin är en grund för att lyckas med: Pollineringtjänster, Honungsproduktion, och utbildning och assistans/samarbete med andra duktiga biodlare, fritidsbiodlare och yrkesbiodlare.
 
Vi på Anders Bigårdar poängterar även det samarbete vi har med företag som levererar bimaterial, tjänster och våra kunder som tar hand om all vår fina sorthonung, äpple, vitklöver, hösthonung. Hälsningar Anders Jacobsson / Anders Bigårdar