måndag 30 mars 2020

Biskolans Examensdag för Yrkesbiodlare och Biskötare - Certifikat utdelat

Examen på Biskolan hos Anders Bigårdar -
den enda heltäckande utbildningen för Yrkesutbildare och Biskötare som finns i Sverige

 Examen 2020 i mars månad.
 
 Gustaf  - Cert som Biskötare . 12 månaders utbildning deltid.
Håkan - Cert som Yrkesbiodlare - 25 månaders utbildning deltid.
Vojko - Cert som Yrkesbiodlare - 25 månaders utbildning deltid. 
Vid denna examensdag fick vi lyssna till många spännande planer för framtiden och lite uppfriskande skämt och skojigheter under utbildning fick våra gäster lyssna till. Gästerna var elevers kompisar och familjer.
 
 
 
Examenstårtor Supergott, det ska firas
Elev i arbete Gustaf - "skattlådor på" Villands Vånga - Pollinering
Håkan i vinterkontroll av bisamhällen
Vöjko tar emot honungsälskande kunder Julmarknad Bosjökolster
                                                            Anders, Biskolans mentor 
 

”Anders, varför pratar vi så mycket om biskötsel alltid”,

har jag hört ibland elever säja, och det är ju kul, vi gillar bin.

och deras fantastiska värld. 

Ja, vi kommer ofta tillbaka till biskötsel i alla moment av teori kring biodling. Det är mycket av det som vi lär ut i Biskolan är, såklart hämtat från våra erfarenheter. Det är också mycket, nästan att säja, massor av kunskaper och erfarenhet finns ju i biodlingens långa historia i Sverige och världen. 

Det samlar Biskolan ihop, egna erfarenheter, andras kunskaper, det myckna information som faktiskt finns. Slå ihop detta från vårt företag, Yrkeshögskolan för biodling, böcker tex "Åke Hanssons" tjocka #Bibel# vill jag säja och en massa annat bra material.

Biskolan är helt och hållet uppfunnen :) skapad av en fråga som jag fick för något år sedan: " Kan du inte lär ut det du kan, om yrkesbiodling?". Jo, och efter en kort stund av funderingar sa jag " det gör jag men..." Biskolan, ska ha sitt eget innehåll, en bredd och en komplett utbildning som gör oss lite speciella och kompletta. Resultatet fann vi, det blev omfattande och under 1 eller 2 år, ska allt det viktiga  vara med i teori och praktik. 

Det har bara sen blivit bättre efterhand som olika kursdelar har genomförts. Viktigt har varit att elever ska trivas i denna exklusiva utbildning, som vi är ensamma om. 

Inför varje kursstart i mars, har många anmält sej och till slut blir vi ett fåtal 4-8 personer. Vid certifikat-utdelningar 2 el 3 som har genomfört utbildningen.  Därför är Biskolans utbildning speciell, men inte avancerad.

 

Lite nya kursdelar har tillkommit de sista åren det är:

-       Ungdrottningar och drönare och

-       Om pollen och dess betydelser

-       mfl

Vi på Biskolan är otroligt glada och tacksamma att

Våra elever och med mycket arbete får framgångarna, både i de teoretiska kunskaps-inhämtningarna och all de praktiska arbeten i bigårdar, materialhantering, slungningsarbeten. Praktisk i biodling omfattar 20-30 dagar för varje år. Praktik kopplat alltid till den teoretiska vetskapen som inhämtats.

Vi tror på prov/tentamen regelbundet. Dels för att få kvittens att vi lärt eleverna det som de ska kunna.

Det betyder också att ansträngning krävs och behövs, Även att en hel del tid i engagemang kan visas.

Allt för att våra elever ska ha framgång,och mycket snabbare ta stora steg av framgång i sin egen biodling.

 

Biskolan som Anders Bigårdar driver ger våra elever den breda och omfattande utbildning som krävs idag  för att få framgång i biodlingen.

 

Biskolan har ett fåtal elever som får en noggrant genomtänkt och koncentrerad kunskap om biodling med inriktning mot :

-       Lönsam biodling och 

-       Friska bin


Elever Stort Tack för ert förtroende

Monika och Anders Jacobsson,

sponsorer av Biskolan, (en del av Anders Bigårdar)

 Biskolan med Anders Bigårdar

Biskolan på Jordberga

Jordberga gård har varit fantastiska 
och sponsrat Biskolan på många sätt, och 
det tackar vi varmt för. 
Nödvändigt för det praktiska genomförandet  av utbildningsdagarna.
 

 

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar