fredag 29 januari 2021

BEVARA SURRET och COOP i samarbete med Svenska Bin.

Var med och rädda världen – Köp ett bi med dina poäng! #bevarasurret    

 

Idag importerar vi hälften av den honung vi äter i Sverige. Svensk biodling har alltså stor potential att växa och antalet svenska honungar kan bli många fler.

Men svensk honung har också ett stort värde bortanför smakupplevelsen, den finansierar honungsbinas viktiga ekosystemtjänst när de pollinerar våra odlingar och vår vilda natur. Av dessa anledningar är det viktigt att öka antalet bin och bisamhällen i landet.

För att bidra till denna utveckling har Coop startat ett samarbete med föreningen Svenska Bin där Coops medlemmar kan köpa bin för sina insamlande poäng. Sedan starten sommaren 2016 har medlemmarna köpt 780.000 bin.

Gå in på Coops poängshop på nätet så kan du också vara med i kampanjen #bevarasurret !

Biodlare i Sverige – Våra medlemmar Svenska Bin

 

 

Honung till Coop från:

Anders Bigårdar med Biskolan, Klagstorp, andersbigardar.se

#bevarasurret

 

 

Coopvärdar

Coops bikupor

 

Ur: Konsumentföreningen Stockholm

Gör världen lite bättre med dina poäng i poängshoppen >
(Poängshoppen är öppen specifika perioder)

Vill du läsa mer: KfS bi-rapport >

Läs även mer på Svenskabin.se >