onsdag 15 september 2021

Anders Bigårdar med Biskolan och Invintrings-utbildning i steg 2.

 Anders Bigårdar med Biskolan och  Invintrings-utbildning i steg 2.

Håkan med några elever, 
Frv Amy, Stevi, Perica, Pierre och Håkan i vitt 

BISKOLAN PÅ ANDERS BIGÅRDAR HAR INVINTRING

Nu är Biskolan och elever 2021 en bit in i steg 2, och steg 1 har nyss avslutats med diplom efter en del intensiva teoretiska utbildningar. Prov och grejer. Nu rustade för en fortsättning. 

Här på bilden studerar eleverna kvalitet hos bisamhällen för att lära sej hur det ska se ut i samband med att bisamhällen får sin första giva. Denna plats år också vår ska skolbigård :) .
Genom att elever i Biskolan på Anders Bigårdar kommer i kontakt med massor av bisamhällen på mång bigårdar lär sej eleverna att tolka utvecklingsnivåer i bisamhällen.

Avslutning av Steg2 sker under kommande januari/februari 

Biskolan arbetar under hösten nu med en början, till specialisering mot att få certifikatet som just: "Biskötare". Biskötare är en yrkesgrupp i Sverige som arbetar hos Yrkesbiodlare och elever får genom Biskolan allt som behövs för att självständigt sköta större biodlingar, andras eller egna. 

Nytt och fantastisk år kommer 2022

Biskolan avslutas på Anders Bigårdar, för dessa elever, under 2022 med en mera inåtriktad orientering mot den avancerade biodlingen och den  kvalitet i ett Yrkesmässigt val som hantverket kräver. 


Varma hälsningar 
Anders Jacobsson
Mentor i Biskolan


Jag önska vår elev allt gott.
Lär mer här: 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar