Öka skörden med Jordhumlor


Färre humlor ger sämre skörd

När humlor och bin blir färre hotas pollineringen av frukt, bär och grönsaker. Från flera håll, senast USA, även här i Sverige, rapporteras en dramatisk minskning av flera humlearter. Ett ändrat jordbruk kan ligga bakom.

Humlesamhället

I korthet: Ett humlesamhälle är ettårigt och har flera kritiska faser. Endast den befruktade drottningen övervintrar. När hon vaknar på våren ska hon hitta ett lämpligt bo, där en första generation arbetare (obefruktade honor) kläcks. Första tiden måste drottningen förse dem med mat. Sedan tar arbetarna över och drottningen stannar i boet för att producera nya hannar och drottningar. Dessa flyger ut i slutet av sommaren för att para sig.

Humla som pollinerar
vitklöver

Humlor pollinerar  med start juli

Av pollinerande humlor finns det på våren och försommaren endast enstaka övervintrande honor. Först fram i juli har de samhällen, som de grundat, blivit så bra att de börjar spela en roll i pollinationens tjänst. 

Första humla på våren alltid drottning

Årets först humla är alltid en drottning och det är säkert eftersom det är bara drottnignen som övervintrar.. Hon har tillbringat minst ett halvår nergrävd i jorden eller någon annan skyddad plats. Alla hennes kroppsfunktioner har gått på sparläga och hon har utsatts för många minusgrader utan att ta skada. TIll skillnad för biet så  ås äter humle-drottningen inget under denna tid.

Övervintring och vårens första humlor

Övervintringsstället valde hon under sommaren efter att har parats sig med flera humlehannar. Humledrottningen bygger sitt eget bo.
Arbetarhumlorna kläcks efter 3 veckor och är kopior av sin drottning. De är ofta väldigt små men hjälper snabbt till med att bygga och hjälpa till med sysslorna i boet.  Efterhand som de blir fler fördelas uppgifterna. Några vaktar, några bygger och en del matar coh sköter yngel.
När boet har ett par hundra humlor börjar drottningen att lägga ägg som skall utvecklas till hanar och drottningar. Detta sker när samhället står på sin höjd. 
Humlor pollinerar Raps

Det finns många likheter mellan biet och humlan:

Hanar utvecklas från obefruktat ägg
Ny drottningar får extr mycket näring och omsorg 
Vissa ägg blir drottning hos humlan beroende av att drottningen i boet avger ett särskilt feronom, en doftsignal, som överförs till den lilla larven. Hanarna som är mindre än drottnignen stannar en tid i boet men ger sig sedan av för att aldrig komma tillbaka.
De unga drottningnarna stannar en tid i och runt boet men ger sig sedan av. 
När hanarna och drottningarna har gett sig av har boet fyllt sin uppgift och det blir oreda och förfall.Ofta intas boet av parasiter och de äter upp vaxkrukor och puppor. Arbetarna har gjort sitt och de dör efterhand.
Den gamla drottningen dör sedan också och drottningen har slutfört sitt arbete och fört släktet vidare. 
Ute fortsätter hanarna sin jakt på unga drottningar under ytterligare någon vecka innan de också dör av.
Slutet på ett humlesamhälle påminner om slutet i en opera, men med den skillnaden att den unga drottningen överlever.

När de blivit prade och lagt på sig ett bra lager av fett leter de upp en håla i jorden eller lämplig plats där de kan övervintra.
Så har det sett ut i miljoner år och fprtsätter så.

Vård av vår svenska humlor

 • Vad vi vet är att vissa av alla våra svenska arter, så har en hel del av våra humlor svårt att föröka sig.
 • Vi har färre och färre biotoper som gynnar våra svenska humlor.
 • Jordhumlan är den som ökar mest men tränger undan andra arter ofrivilligt.
 • VI behöver platser där vår humlor kan övervintra och under sommarhalvåret bygga ut sina samhällen och föröka sig. 
 • BIodlare vet att humlar är vår bästa vån.
 • Forskning pågår och vi skall följa all denna kunskap och själv se till att förutsättnigna finns överallt för våra goa humlor.

Humlor är egentligen bin

 Humlor är insekter och tillhör ordningen steklar. Stekarna i sin tur indelas i grupper och humlorna hamnar bland gaddsteklarna. Hit hör också getingar, myror och bin.
Humlan är egentligen då ett bi.
Alla bin och humlor är viktiga för pollineringen av frukt och grönsaker. För jordbrukets grödor och för trädgårdens blommor, frukt och bär.
I flera europeiska länder är humlor och bin fridlysta 

Humlor hämtar nektar och pollen nära boet till skillnad mot BIn

Humlor rör sig främst inom ett par hundra meters, upp till 1 km:s, område från boet räknat, i motsats till biet som kan röra sig upp till 3 km, ibland ännu längre, vid viktigt pollendrag.

Hinder för organiserad pollinering i Sverige

 • Brist på kunskap
 • Svårigheter att göra lönsamhetsberäkningar
 • Strukturen på bi- och humleodlarna
 • Ingen tradition
 • Ingen organisation har huvudansvar

Ja, här var lite om att: Öka skörden med jordhumlor.
Kanke mer om att förstå humlorna.


Pollineringsuppdrag kan beställas före april månad, Anders Bigårdar , Jordberga, Klagstorp. 


Intresseanmälan: Anders Bigårdar; Pollineringsuppdrag - Intresseanmälan med kalkylexempel.
 
Pollinering med Bin: Anders Bigårdar; Pollinering med Bin

Tills vi hörs
Anders JacobssonInga kommentarer:

Skicka en kommentar