Öka skörden med Honungsbin i Frukt- och Bärodlingar - Äpplen

Äpplets Blomma

Äpplen Behöver Korspollineras - (malus sylvestris)

Det Härliga Åpplet

Med binas hjälp blir skörden större, kvaliteten ökar och vi får en jämnare mognad.

Oförmögna till Fruktsättning

Alla äpplesorter är mer eller mindre oförmögna till fruktsättning med pollen från den egna sorten och ingen sort är tillräckligt självfertil för att kunna producera en kommersiellt acceptabel skörd.
Odlaren står därför inför åproblemet att välja sorter som är bäst att kombinera, där blomningen är relativt samtidig och där pollen överförts mellan sorterna ger bästa resultat.
Blomman med allt den har -
blomsterdelar
Att ympa in grenar lämpade för pollenförsörjning i produktionsträd har visat sig vara en effektiv metod i bla Cox Orange när avståndet mellan lämpliga sorters blommor därmed reduceras.
Korspollination ger bättre skörd.
Bina är de viktigaste pollinatörerna

Bin på sälg en tidig vår
Äppleblom ger både nektar och pollen coh är mycket intressant för bin.
Den tidiga blomningen kan ge ett viktigt bidrag vid bisamhällets uppbyggnadsperiod på våren.
Det odlade biet är utan tvekan och jämförelse den viktigaste pollenöverföraren i äppleodlingar, även om andra insekter också bidrar till pollineringen.
Minst 4 samhällen per hektar kan varfa lämpligt att tillföra äppleodlingarna. I vissa fall kan det vara nödvändigt att öka antalet samhällen. Det är viktigt att inte ha för många eller för få samhällen i odlingar. För äpplen kan man med lätthet räkna antalet bin som lämnar kupan och jämföra med aktiviteter på fruktträden.
I viss fall kan det vara nödvändigt att öka antalet bisamhällen.
Det gäller bla 
  1. när blomningen ör så rik att det finns mer än 100.000 blommor per hektar
  2. när samhället inte kan fördelas jämnt i odlingen utan placeras längs vägar i och utanför den
  3. när blomningstiden pga stark värme blir ovanligt kort
  4. när vädret är ogynnsamt för pollination
  5. när de tillgängliga samhällen inte är tillräckligt starka
  6. när samhällen flyttas till odlingen först sedna blomningen har börjat
  7. när andra blommande växter i närheten konkurrerar om bina 

Pollineringsuppdrag kan beställas före april månad.

Tills vi hörs
Anders Jacobsson
andersbigaardar [at] hotmail.se
Klicka här - kalkylexempel: Pollineringsuppdrag - Intresseanmälan Med Kalkylexempel
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar